Ładuję...

Kwestie etyczne dotyczące zaopatrzenia

Konflikt - etyczne diamenty

GLAMIRA, silnie przywiązana do etyki, szanuje prawa człowieka, powszechne wolności obywatelskie, zobowiązuje się do zapewnienia integralności naszych źródeł i utrzymania najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

GLAMIRA uzyskuje diamenty tylko z tych krajów, które są pełnoprawnymi uczestnikami Systemu Certyfikacji Procesów Kimberley (KPCS) Jest to międzynarodowy system monitorowania współpracy, stworzony w celu omówienia sposobów wyeliminowania przepływu "diamentów konfliktowych" w przywozie i wywozie surowych diamentów Proces Kimberley wymaga, aby jego członkowie ściśle kontrolowali, że zakup diamentów nie finansuje przemocy przez ruchy rebeliantów.

O procesie Kimberley:

Proces Kimberley rozpoczął się w maju 2000 r., gdy państwa Afryki Południowej produkujące diamenty spotkały się w Kimberley, w Republice Południowej Afryki i obowiązują od 2003 roku. Jest otwarty dla wszystkich krajów, od 2013 roku ma 54 członków, reprezentujących 81 krajów na całym świecie z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Jest inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego, wdraża wymogi zapobiegania przepływowi diamentów konfliktowych pochodzących z obszarów skonfliktowanych, określonych przez organizację Narodów Zjednoczonych.

System Certyfikacji Procesów Kimberley (KPCS) gwarantuje, że każdy surowy diament, który przekracza granicę międzynarodową między dwoma krajami jest "wolny od konfliktu".

GLAMIRA potwierdza, że wszystkie diamenty są kupowane na podstawie pisemnych gwarancji wystawionych przez dostawców, które są zgodne z procesem Kimberley.

Znajdź więcej informacji o procesie Kimberley :
http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html/

Kwestie etyczne dotyczące pozyskania palladu i platyny.

Wszyscy dostawcy GLAMIRA muszą przestrzegać zasad zdrowia, bezpieczeństwa, etyki i warunków pracy. Tylko certyfikowany pallad i platyna są używane do produkcji produktów GLAMIRA.

Jesli chcialabys/-bys uzyskać więcej informacji o naszych certyfikatach, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.