Ładuję...

Polityka Prywatności

Polityka prywatności została stworzona przez GLAMIRA w celu określenia zasadi ujawniania danych Użytkownika za pośrednictwem strony GLAMIRA.pl

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Glamira zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Możesz zobaczyć najnowszą wersję polityki prywatności w dowolnym momencie, klikając na link "Polityka prywatności" znajdujący się w dolnej części strony GLAMIRA.pl.

GLAMIRA przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami (UE) 2016/679 - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), UE-USA. Ramy Tarczy Prywatności, a także obowiązujące krajowe ustawodawstwo dotyczące ochrony danych.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez GLAMIRĘ

 • Twoje dane kontaktowe - nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail
 • Twój adres IP
 • Szczegóły zakupu, w tym metoda płatności i numer transakcji
 • Historia twojego zamówienia
 • Informacje o obsłudze klienta - wszelka komunikacja i korespondencja między Tobą, a naszym działem obsługi klienta.
 • W wyjątkowych okolicznościach może być konieczne podanie dodatkowych szczegółów dowodu osobistego w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.
 • W ograniczonej liczbie przypadków możemy zaproponować Ci przesłanie nam swoich zdjęć, filmów lub innych, w przypadku, gdybyś wyraził chęć uczestnictwa w jednej z naszych loterii, kampanii lub innych wydarzeń.
 • GLAMIRA zastrzega sobie prawo do wysyłania wszystkim klientom zaproszeń do udziału w ankietach badających zadowolenie klientów. Udział zawsze jest opcjonalny.
 • GLAMIRA nie przetwarza, ani nie przechowuje danych Twoich kart bankowych lub innych instrumentów finansowych.

Legalność przetwarzania

 • GLAMIRA przetwarza dane osobowe niezbędne do spełnienia Twojej umowy.
 • GLAMIRA przetwarza dane osobowe niezbędne do spełnienia wymagań przepisów podatkowych, finansowych lub innych przepisów krajowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • W celu dokładnego i poprawnego wykonania i dostarczenia zamówienia.
 • W celu jasnej i dokładnej komunikacji z Tobą w sprawie statusu zamówienia.
 • Do celów gwarancji w okresie gwarancyjnym produktów
 • W celu zapewnienia satysfakcji klientowi i programów lojalnościowych
 • W celu spełnienia wymagań przepisów podatkowych i księgowych - zadeklarowania i rozliczenia się ze sprzedaży.
 • W wyjątkowych okolicznościach GLAMIRA może przetwarzać dodatkowe informacje identyfikacyjne w celu uniknięcia oszustw finansowych lub kradzieży tożsamości.
 • W wyjątkowych przypadkach GLAMIRA może przetwarzać dodatkowe dane, takie jak zdjęcia, filmy i inne media, do celów różnych kampanii lub loterii, tylko w przypadkach, gdy klienci uczestniczą w tych wydarzeniach.
 • Aby móc wysyłać nasz biuletyn i materiały promocyjne, tylko w przypadkach, gdy klienci wyrażają na to zgodę.

Okres, w którym Twoje dane osobowe będą przechowywane:

GLAMIRA przechowuje dane osobowe użytkownika, które zostały przesłane w trakcie rejestracji konta w naszej Witrynie, o ile konto pozostaje aktywne.

GLAMIRA przechowuje Twoje dane osobowe podczas produkcji i dostarczania produktów, jak również przez okres czasu określony w Polityce Zwrotu dla możliwych zwrotów i gwarancji produktu, ale nie dłużej, niż 2 lata lub czas trwania gwarancji.

W przypadku, gdy wymagamy dodatkowych danych do weryfikacji Twojej tożsamości, będziemy przechowywać te dane, dopóki prawny wymóg przechowywania danych nie będzie już istnieć.

W przypadku zbierania danych osobowych do celów poszczególnych kampanii, loterii i wszelkich innych promocji, okres przetwarzania jest określany osobno w każdym przypadku, a uczestnicy są o tym informowani.

Potencjalni odbiorcy Twoich danych osobowych:

GLAMIRA nie przekazuje Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to prawnie wymagane lub z wyjątkiem potrzeb operacyjnych wymienionych poniżej:

GLAMIRA przekazuje Twoje nazwisko, adres i numer telefonu kurierowi z firmy, która dostarcza Twoje zamówienie.

W wyjątkowych okolicznościach GLAMIRA może potwierdzić Twoje dane osobowe u dostawców usług płatniczych, aby zapobiec oszustwom finansowym lub kradzieży tożsamości.

GLAMIRA przekazuje niezbędne dane osobowe dostawcom usług księgowych, a także organom podatkowym i innym organom publicznym, gdy wymaga tego konkretne ustawodawstwo.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą - w każdej chwili masz prawo do:

 • Otrzymania dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez GLAMIRĘ, a także otrzymania ich kopii
 • Poproszenia o usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie (prawo do bycia zapomnianym), jeśli uważasz, że nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone. Należy pamiętać, że to prawo nie może być wykonane w przypadku, gdy prawo specjalne wyraźnie przewiduje utrzymanie określonego terminu.
 • Poproszenia o poprawienie niedokładnych danych osobowych w przypadkach, gdy nie odpowiadają one prawdzie.
 • Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, po prostu wyślij nam e-mail ze swoją prośbą przez naszą stronę kontaktową lub wyślij nam e-mail na adres service@glamira.pl. Odpowiemy jak najszybciej.
 • W każdej chwili, gdy obawiasz się, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, który wymieniono poniżej.

Nasze zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych:

 • Zabezpiecz swoje hasło i nie udostępniaj go osobom trzecim.
 • Jeśli korzystasz z publicznego komputera (w bibliotece lub kawiarence internetowej), pamiętaj, aby wylogować się z konta przed wyłączeniem komputera.
 • GLAMIRA gwarantuje, że nie kontaktujemy żadnych stron trzecich poza wspomnianymi w tej polityce prywatności, w sprawie Twojego zamówienia.
 • GLAMIRA gwarantuje, iż nie wymagamy od klientów ujawnienia haseł w celu korzystania ze strony. GLAMIRA nie wymaga od klientów ujawnienia danych dotyczących kont bankowych lub innych instrumentów finansowych. Każda prośba tego rodzaju przekazana przez telefon, czat lub e-mail powinna zostać zignorowana.

Jeśli ktoś zgłosił się do Ciebie z taką prośbą, skontaktuj się z GLAMIRĄ, aby natychmiast nam o tym powiedzieć.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

GLAMIRA zapewnia, że podjęliśmy wszelkie administracyjne, techniczne i fizyczne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, dostępem, ujawnieniem albo wykorzystaniem.

GLAMIRA przyjęła własne, wewnętrzne zasady etyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych, a nasi pracownicy przeszli specjalne szkolenie na temat zasad Prawa do ochrony danych osobowych i podstawowych obowiązków firm w związku z GDPR.

Zabezpieczamy naszą stronę i inne systemy za pomocą technicznych i organizacyjnych środków przeciwko utracie, zniszczeniu, dostępowi, modyfikacji lub rozprzestrzenianiu Twoich danych przez osoby do tego nieuprawnione. Pomimo regularnych kontrol, całkowita ochrona przed wszelkimi zagrożeniami jest niemożliwa.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Wszystkie podmioty prawne należące do grupy GLAMIRA działają jako wspólni kontrolerzy w rozumieniu GDPR - (UE) 2016/679 - art. 26.

Wszystkie osoby prawne w ramach grupy GLAMIRA przetwarzają dane osobowe naszych klientów zgodnie ze specjalnie podpisaną przez nas umową, zbieramy te same kategorie danych osobowych naszych klientów, przetwarzamy je tylko w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. GLAMIRA zapewnia, że wszystkie firmy w grupie podjęły takie same środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe.

Jako nasz klient, za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiada:

Twój kraj

Odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych

Strona internetowa i dane kontaktowe

Specjalny organ, do którego możesz wnieść skargę

Niemcy
Austria
Szwecja
Belgia
Holandia
Włochy
Węgry
Hiszpania
Rumunia
Polska
Słowacja
Irlandia
Litwa
Portugalia

GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Niemcy

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Strona: http://www.bfdi.bund.de/
Obsługa w zakresie skarg podzielona jest między różne organy nadzoru ochrony danych w Niemczech. Lista znajduje się poniżej. https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bułgaria
Chorwacja
Republika Czeska.
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Łotwa
Malta
Słowenia
San Marino
Watykan
Brazylia
Meksyk
Argentyna
Kolumbia
Peru
Boliwia
Ekwador
Honduras
Republika Dominikany
Gwatemala
Kostaryka
Urugwaj
Chile
Chiny
Japonia
Moldova
Singapur
Nowa Zelandia
Czarnogóra
Wietnam
Indie
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Afryka Południowa
Hongkong
Serbia
Kanada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgaria

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych - https://www.cpdp.bg/

Szwajcaria
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Szwajcaria

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federalny DP i komisarz ds. informacji - https://www.edoeb.admin.ch

Australia

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000, Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australijski komisarz ds. Informacji - https://www.oaic.gov.au/

USA
Gronland
Gujana Francuska
Gwadelupa
Martynika
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Turks i Caicos
Saint-Pierre i Miquelon
Wyspy Owcze
Gibraltar
Wyspy Cooka
Kiribati
Wyspy Marshalla
Sfederowane Stany Mikronezji
Nauru
Palau
Polinezja Francuska

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federalna Komisja Handlu (FTC) - - https://ftccomplaintassistant.gov

Turcja

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza Bahçelievler / İstanbul - Turcja

https://www.glamira.com.tr/

Urząd ochrony danych osobowych https://www.kvkk.gov.tr/

Norwegia

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norwegia

https://www.glamira.no

Zjednoczone Królestwo

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Zjednoczone Królestwo

https://www.glamira.co.uk/

Automatyczne przechowywanie

Jeśli zażądasz pliku ze strony internetowej, niektóre dane dostępu będą przechowywane domyślnie.

Ten zestaw danych składa się z:

 • Strony, której żądano z pliku
 • Nazwy pliku
 • Daty i czasu żądania
 • Okresu przechowywania
 • Ilości przesyłanych danych
 • Statusu dostępu (plik przekazany, pliku nie znaleziono, itp.)
 • Opisu typu i wersji przeglądarki
 • Zainstalowanego systemu operacyjnego
 • Rozdzielczości ekranu oraz głębi kolorów

Dodatkowe dane osobowe są przechowywane tylko w sytuacji gdy zostaną dobrowolnie podane przez użytkownika, np. podczas rejestracji lub w trakcie realizacji umowy. Więcej informacji znajdziesz w sekcji "Dane opcjonalne”.

Pliki Cookies

W niektórych miejscach naszej strony, Glamira zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookie w celu uczynienia naszego serwisu bardziej przyjaznym dla użytkownika, a także bardziej skutecznym i bezpieczniejszym. Pliki Cookies to niewielkie porcje informacji przechowywane na Twoim komputerze i zapamiętywane przez Twoją przeglądarkę. Pliki Cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. "session cookies". Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie ("sesji") z dysku twardego. Inne pliki cookie pozostają na komputerze, pozwalając nam na rozpoznanie Twojego komputera podczas następnej wizyty, tak że na przykład, nie musisz ponownie wypełniać formularza zamówień.

Używamy informacji zawartych w plikach cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz dostosowania strony internetowej do Twoich potrzeb. Zalecamy, aby nie wyłączać opcji plików cookie w przeglądarce, ponieważ uniemożliwi to swobodne poruszanie się od strony do strony i korzystanie ze wszystkich funkcji strony GLAMIRA.pl

Przeczytaj naszą Politykę plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy cookie i jak możesz nimi zarządzać.

Dane Opcjonalne

Możesz korzystać ze strony GLAMIRA.pl bez wprowadzania żadnych danych osobistych. Będziesz jednak musiał dostarczyć nam pewne informacje w celu ewentualnego zakupu produktów oferowanych na stronie, w celu realizacji płatności i przetwarzania Twojego zamówienia. Dane te używane są przez nas do wewnętrznych transakcji dotyczących zamówień i przekazujemy je tam, gdzie jest to wymagane do tych celów przez osoby trzecie. Twoje dane są przekazywane do firmy przewozowej, w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionych produktów (nazwa, adres, ewentualnie numer telefonu, aby koordynować dostawę). W celu rozliczania płatności, szczegóły płatności (takie jak numer karty kredytowej czy należność) zostają przekazane do naszego banku, w razie konieczności. Wszystkie osoby trzecie, są jednak zobowiązane do traktowania danych uzyskanych od nas jako poufne i wykorzystywania ich wyłącznie w celu przetwarzania transakcji i usług w naszym imieniu.

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy wysyłać do Ciebie e-maile na zarejestrowany adres e-mail z informacjami o naszej firmie, w celach reklamowych i z informacjami na temat naszych produktów.

Nie dokonujemy transferu Twoich danych do osób trzecich i nie używamy ich do celów reklamowych. Jeśli chcesz korzystać z danych w celach reklamowych GLAMIRA.pl, możesz zawsze zapisać się do naszego newslettera.

Konto klienta pozwala na przeglądanie dotychczasowych zamówień oraz zmianę danych klienta i hasła. Możesz również zwrócić się do Glamira, wysyłając e-mail na adres service@GLAMIRA.pl, prosząc o usunięcie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, jak tylko zamówienie zostanie przetworzone i dostarczone.

Pamiętaj, że Glamira może zbierać nieosobowe informacje o Tobie, nawet jeśli nie dokonujesz zakupu produktów na stronie internetowej (patrz "Cookie").

Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczeństwo naszej strony internetowej i innych systemów poprzez wykorzystanie środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją danych przez osoby niepowołane. Mimo regularnych kontroli, pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa. [1]

Anulowanie / Informacja

W każdej chwili możesz zrezygnować ze zgody na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych, poprawić przechowywane przez nas dane, uzyskać informacje lub zażądać usunięcia danych. Na Twoje życzenie możemy w każdej chwili dostarczyć Ci całkowity i bezpłatny wykaz informacji o Tobie i Twojej firmie, która przechowywane są w naszej bazie danych. Wystarczy, że wyślesz do nas krótką wiadomość na naszej stronie kontaktowej lub na adres e-mail: service@GLAMIRA.pl. Jeśli usunięcie danych jest w konflikcie z ustawowymi lub umownymi obowiązkami przechowywania, dane zostaną przez nas zablokowane.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

GLAMIRA.pl
GLMR EOOD
bul. Andrey Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgaria

Dalsze szczegóły dotyczące organu odpowiedzialnego można znaleźć w sekcji O nas.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics®, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies", czyli plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, umożliwiając analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) powstają w kontekście korzystania z Google Analytics, na serwerze Google w USA i tam też przechowywane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług internetowych. Google będzie przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; warto jednak pamiętać, że nie będzie można wówczas korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Skontaktuj się z Nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności Glamira i naszych praktyk, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta na adres e-mail: service@GLAMIRA.pl lub telefonicznie na numer: 22 18 57 150