Ładuję...

Odstąpienie od Umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do wycofania zamówienia w okresie 14 dni od momentu otrzymania go. Musisz wysłać do nas pisemne powiadomienie o odstąpieniu (to jest listownie, mailowo lub faksem). Jeśli chcesz upewnić się, że odstąpienie odbędzie się w określonym czasie, musisz wysłać powiadomienie lub zwrócić przedmioty w ciągu 14 dni.

Odstąpienie musi być zaadresowane do:

GLAMIRA.pl
GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgaria

Email: service@glamira.pl

Konsekwencje odstąpienia:

W przypadku, gdy unieważnienie powiodło się, jakiekolwiek dobra, usługi lub pieniądze przekazane przez którąkolwiek ze stron i jakiekolwiek zebrane fundusze zostaną zwrócone. Jeśli przedmioty zostaną uszkodzone po dostawie klient musi zapłacić odszkodowanie. Aby zapobiec wypłacie odszkodowania za szkody, zalecamy nie korzystanie z przedmiotów w sposób, który może zmniejszyć ich wartość. Jeśli jesteś winien odszkodowanie za zniszczenie produktu, zostanie ono odjęte od kwoty, która będzie zwrócona.

Prawo do odstąpienia nie dotyczy wspomnianych poniżej dóbr:

Produkty, które stworzono zgodnie ze specyfikacjami klienta, lub które zostały dopasowane do wymagań klienta; dobra, których nie można odesłać, ze względu na ich stan; dobra, które mogą łatwo ulec zniszczeniu i dobra, które mają termin wygaśnięcia.